• khối xốp, cận cảnh

Tay áo sưởi ấm bằng bọt silicone